Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

S-a publicat noua forma de contract aferenta Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare şi înlocuire a Anexei 6.1.5 – Formă de contract (model orientativ)