Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.1.A – Microîntreprinderi a fost revizuit