Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Apel de proiecte lansat: Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane