Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Prioritatea de investiții 4.1 - Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

OS 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Prioritatea de investiții 4.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

OS 4.2 - Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile resedinta de judet

Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

OS 4.3 - Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România

Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

OS 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă

OS 4.5 - Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă

Perioada de depunere a proiectelor: 21 august 2017, orele 10.00 – 29.03.2019, orele 12.00
Perioada de depunere a fost prelungita conform Ordinului nr. 6446/12.12.2018
Modificarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1 (versiunea consolidată) – publicat în data de 04 februarie 2019 – CORRIGENDUM NR. 4

 


Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 21 august 2017, orele 10.00 - 29 martie 2019 orele 12.00

Ghid 4.2.1 consolidat corrigendum 4

Ordin 1115/19.02.2019

Sinteza modificari/19.02.2019

 


Arhivă versiuni


Perioada de depunere a fost prelungita conform Ordinului nr. 6566/20.12.2018
Modificarea Ghidului specific 4.2. - apel 1 Corrigendum nr. 2/05.12.2018 aprobat prin ORDIN 6366_05_12_2018 - Publicat la data de 05.12.2018

În vigoare de la data de: 05.12.2018

Ordin 6566

Ghid 4.2.1_consolidat_Corrigendum_2

Ordin nr. 6366 din 05.12.2018

Sinteza modificari

Ordinul 6008 din 24.10.2018

 

Lansare apeluri POR/2017/4/4.2/1 - Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ”, aprobat prin ORDIN 3730/21.07.2017 Publicat la data de 21.07.2017

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 21 august 2017, ora 10,00 – 31 decembrie 2018, ora 10,00

Modificarea Ghidului specific 4.2. - apel 1 Corrigendum nr. 1/20.06.2018 aprobat prin ORDIN 5118_20_06_2018 - Publicat la data de 20.06.2018

În vigoare de la data de: 20.06.2018

Ghid 4.2.1 consolidat - Corrigendum 1

Ordin 5118 din 20.06.2018

Sinteza modificari

 

În vigoare de la data de: 21.07.2017

Ghid 4.2 - lansare apel 1

Ordin 3730


Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare:  21 august 2017, orele 10.00 – 29.03.2019, orele 12.00
Perioada de depunere a fost prelungita conform Ordinului nr. 6573/21.12.2018
Ghidul solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile aferente POR, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă- Corrigendum nr.2

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 21 august 2017, orele 10.00 – 29.03.2019, orele 12.00
Perioada de depunere a fost prelungita conform Ordinului nr. 6572/21.12.2018
Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă Corrigendum nr. 2

Copyright © 2019 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.