Proiect finanţat prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, finalizat de MDRAP

În luna decembrie 2013 s-a finalizat implementarea proiectului „Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în perioada 2012-2015, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale" cod SMIS 42536, cofinanţat prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013, axa prioritară 1, „Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale şi coordonarea programelor", domeniul major de intervenţie 1.1, „Sprijin pentru managementul şi implementarea instrumentelor structurale".

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013 este gestionat de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Proiectul a fost derulat în perioada decembrie 2011 - decembrie 2013 de către MDRT/MDRAP în calitate de beneficiar şi a avut ca scop sprijinirea sistemului de remunerare şi motivare a personalului din Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) cu atribuţii în gestionarea Programului Operaţional Regional, prin asigurarea resurselor necesare aplicării Legii nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare. Prin acest proiect s-au rambursat sumele reprezentând majorarea salarială acordată personalului cu atribuţii în gestionarea programului din cadrul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Regional, precum şi al Organismului Intermediar pentru domeniul major de intervenţie „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică" din cadrul Programului Operaţional Regional.

Valoarea plăţilor efectuate în cadrul contractului de finanţare pentru acest proiect este de 7.861.380,86 lei, reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013.


Copyright © 2022 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.