Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 3.1 - Clădiri Rezidențiale Centralizatorul propunerilor, observațiilor și întrebărilor primite în cadrul consultării publice

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, în data de 24 august a.c., în consultare publică, Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 3 ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiție 3.1 ” Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor” – Operațiunea 3.1.A. – Clădiri Rezidențiale.

Deși perioada dedicată consultării s-a finalizat în data de 24 septembrie, AMPOR a primit, în continuare, numeroase propuneri, observații și întrebări pe marginea condițiilor de accesare a finanțării, în cadrul acestui apel de proiecte.

Mulțumim tuturor celor care au participat la consultarea publică.

Ghidul solicitantului este în curs de definitivare, urmând ca forma finală a acestuia să fie publicată de îndată ce toate condițiile necesare lansării apelului de proiecte sunt îndeplinite.

* * *

Programul Operațional Regional este unul dintre cele 7 programe operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții și unul dintre cele 2 programe operaționale gestionate de MDRAP în calitate de Autoritate de Management.


Copyright © 2022 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.