Ghidul solicitantului pentru POR 11.1, privind CADASTRU

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 21 iunie 2017 spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 11 – Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară, Prioritatea de investiții 11.1–Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., până la data de 5 iulie 2017 (10 zile lucrătoare).

Valoarea minimă totală eligibilă a unui proiect major este de 50.000.000 EUR.

* * *

Programul Operațional Regional este unul dintre programele operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE), în calitate de Autoritate de Management.


Copyright © 2023 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.