INFORMARE privind modificarea și completarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI,

Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, din cadrul POR 2014-2020

În data de 19.12.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare și completare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI, din cadrul POR 2014-2020.

Astfel, principalele modificări prevăd:

  • Pentru dovedirea dreptului invocat de beneficiar asupra imobilului pe care se propune a se realiza investiția (dacă documentele finale privind proprietatea publică nu au fost depuse înainte de semnarea contractului de finanţare), se acceptă:
    • Extrasul de carte funciară actualizat din care să rezulte înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică asupra imobilului, precum și încheierea;
    • Hotărârea Guvernului actualizată, publicată în Monitorul Oficial al României, privind proprietatea publică asupra imobilului,
      cel mai târziu la data emiterii autorizației de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare.
  • Actualizarea clauzelor contractuale specifice, ca urmare a modificărilor formei de contract din Ghidul general.

Forma consolidată a Ghidului specific este publicată pe site-ul www.inforegio.ro


Copyright © 2022 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.