A fost aprobată modificarea la Ghidurile specifice pentru apelul de proiecte - Axa prioritară 1

INFORMARE PRESA. POR 2014-2020: a fost aprobată modificarea la Ghidurile specifice pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/1/1.1.C./1 și respectiv POR/2017/1/1.1.B./1, Axa prioritară 1, Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidurile solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte nr. POR/2017/1/1.1.C./1 si POR/2018/1/1.1.B./1, Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea C - Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu un ITT și respectiv Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor tehnologice și științifice din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, au fost modificate astăzi, 12.10.2018.

Modificările sunt legate de actualizarea alocărilor regionale în cadrul respectivelor apeluri de proiecte în conformitate cu Decizia Comitetului de Monitorizare a POR 2014-2020 (CMPOR) nr. 96/2018.

Astfel, valoarea solicitată a proiectelor depuse în cadrul fiecărei regiuni de dezvoltare nu depășeste alocarea regională actualizată pentru apelul închis POR/2017/1/1.1.C./1, nefiind astfel afectat tratamentul egal al solicitantilor la finanțare.

Pentru apelul POR/2018/1/1.1.B./1 a fost corectată eroarea materială din cadrul alocării regionale pentru regiunea de dezvoltare Nord Vest pentru corelarea cu decizia CMPOR anterior menționată.
Modificările sunt publicate pe site-ul programului www.inforegio.ro 
***
Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management.


Copyright © 2023 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.