A fost aprobat ordinul nr. 6008/24 octombrie 2018 privind detalierea impactului aplicării prevederilor OUG nr. 85/2018

A fost aprobat ordinul nr. 6008/24 octombrie 2018 privind detalierea impactului aplicării prevederilor OUG nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice, asupra beneficiarilor proiectelor depuse în cadrul apelurilor lansate prin POR 2014-2020. 

Detalierea impactului aplicării prevederilor OUG nr. 85/2018 pentru abrogarea prevederilor legale referitoare la aplicarea standerdelor de cost asupra beneficiarilor proiectelor depuse în cadrul apelurilor lansate prin POR 2014-2020 a fost aprobată in data de 24.10.2018, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.

În acest sens, pentru toate ghidurile specifice aprobate, aferente POR 2014-2020, în cadrul cărora se face referire la încadrarea și/ sau aplicarea standardelor de cost abrogate prin OUG nr. 85/2018, se va avea în vedere analiza documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții publice din perspectiva aplicării legislației în vigoare la momentul recepției documentației respective de către investitori.

Beneficiarii cererilor de finanțare vor înainta documente din care rezultă momentul recepției documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții publice solicitate în etapele ce urmează a fi demarate după intrarea în vigoare a prezentului ordin.

***
Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management.

 

 


Copyright © 2022 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.