A fost modificată anexa Ghidului Solicitantului pentru Unități Primiri Urgențe și Ambulatorii, cod apel proiecte POR/266, POR/267, POR/180, POR/181

A fost modificat Ordinului viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 4501/2018 pentru aprobarea „Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritara 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati”, Obiectivul specific 8.1

”Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate ” Operațiunea A – AMBULATORII” și a Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5697/18.08.2017 pentru aprobarea „Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritara 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati”, Obiectivul specific 8.2 ”Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență” Operațiunea B – UNITATI DE PRIMIRI URGENTE”, a fost aprobată astăzi, 30.10 a.c., prin Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 5796/28.09.2018

Modificările secţiunilor corespunzătoare din ghidul specific sunt cuprinse în cadrul Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice pentru modificarea acestora. Acesta este disponibil în cadrul secțiunii Apeluri proiecte.

Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul Specific rămân neschimbate.
* * *

POR 2014-2020 este unul dintre programele operaționale implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale, și Administraţiei Publice (MDRAP), în calitate de Autoritate de Management (AM).


Copyright © 2022 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.