A fost prelungit apelul nr. 3 dedicat dezinstituționalizării copiilor (POR/813/8/3/Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale) până la data de 01.11.2021

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a prelungit, până la data de 01.11.2021, ora 12:00, termenul de depunere a proiectelor în cadrul apelului de proiecte POR/813/8/3/Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale (8.3 C-grup vulnerabi copii, aferent Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Priorității de investiţii 8.1 - Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale).
Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

* * *
Programul Operațional Regional-POR 2014-2020 este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.
POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și a fost adoptat de Comisia Europeană pe data de 23 iunie 2015. Obiectivul său general este creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.


Copyright © 2022 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.