Termenul de depunere a proiectelor in cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si POR/2019/9/9.1/1/BI, Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC) se prelungește

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat astăzi Ordinul MDLPA nr.470/29.03.2022 de prelungire a termenului de depunere a proiectelor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si POR/2019/9/9.1/1/BI, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Cu data prezentului ordin, „Secțiunea 2.2  - Care este perioada în care pot fi depuse proiectele?” din „Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte  POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si POR/2019/9/9.1/1/BI - Axa prioritară  9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de Investitii 9.1 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC)” aprobat prin Ordinul MDLPA nr. 2953/22.10.2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Ordinul MLPDA nr. 1387/2020 și Ordinul MLPDA nr. 4078/2020, se modifică după cum urmează:

“Data lansării cererii de proiecte:       22.10.2019

Data și ora de începere a depunerii de proiecte:   23.10.2019, ora 10.00.

Data și ora de închidere a depunerii de proiecte:  29.04.2022, ora 10.00.”

Celelalte prevederi ale Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2953/2019, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

* * *

POR este unul dintre programele operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), în calitate de Autoritate de Management.


Copyright © 2023 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.