Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Corrigendum la Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor aferent Axei 5, Prioritatea de Investitii 5.1