Axa prioritară 3Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Documente în dezbatere publică

In aceasta sectiune se gasesc documente supuse dezbaterii si consultarii publice ca etapa premergatoare lansarii unui apel pentru depunerea de proiecte

Apeluri lansate

In aceasta sectiune se gasesc documentele aprobate necesare elaborarii si depunerii de proiecte de catre solicitanti

NOUTĂȚI ȘI ANUNȚURI Axa 3

 

În data de 19.11.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI”.

În data de 01.11.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare și completare a Ordinului Viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 4438/02.04.2018 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/B/2/SV, Axa prioritară  3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.

În data de 15.10.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/proiecte nefinalizate”.

POR 2014-2020: a fost aprobată versiunea finală a „Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/proiecte nefinalizate”, Obiectivul specific 3.2 – „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”

În data de 28.08.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a formei de contract anexată la Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 ce conţine condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.
Astfel, modificarea prevede includerea formei contractului de finanțare (condiții generale și condiții specifice POR) pentru apelurile de proiecte dedicate SUERD.
De asemenea au fost actualizate prevederilor contractuale privind asigurarea confidențialității și prelucrarea datelor cu caracter personal și anexa privind acordarea și recuperarea prefinanțării.
În plus, a fost inclusă, in cadrul Anexei 1, Secțiunea 1 - Condiții specifice aplicabile POR 2014-2020, posibilitatea modificarii unilaterale de către AMPOR a contractului de finanțare în cazuri temeinic justificate, determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil sau pentru punerea în

...

Ghidul Solicitantului. CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE CU TITLUL POR/2018/3/3.1/A/”SISTEME FOTOVOLTAICE”/1/7REGIUNI

Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, pana la data de 21.09.2018.

COMUNICAT DE PRESĂ

POR 2014-2020
Ghidul solicitantului pentru Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea A – Clădiri rezidențiale, apel dedicat Adminstrației Fondului pentru Mediu

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 22/08/2018 spre consultare publică, „Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/A/”SISTEME FOTOVOLTAICE”/1/7Regiuni, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale, apel dedicat celor 7 regiuni de dezvoltare.

Eventualele

...

Pe 13.08.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare și completare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public (cu modificările și completările ulterioare).

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 15.05.2016 (ora 10.00)-16.11.2016 (până la finalul programului de lucru a Agenției de Dezvoltare Regională la sediul căreia se depune proiectul)

Modificare Ghid specific 3.1.A (apel de proiecte POR/2016/3/3.1/A/1)- Corrigendum nr. 4, aprobat prin Ordinul nr. 2500 din 21.03.2017, publicat în data de 21.03.2017

În vigoare de la data de: a se vedea prevederile Ordinului nr. 2500 din 21.03.2017

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 28.08.2017 (ora 10.00) - 28.02.2018 (ora 10.00)

Lansare Apel (2): POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI și POR/2017/3/3.1/A/2/BI, Ghid Specific 3.1.A – Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A-Clădiri rezidenţiale,
și
Lansare Apel (1): POR/2017/3/3.1/A/ITI/1, Ghid specific 3.1.A-ITI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A-Clădiri rezidenţiale, aprobat prin Ordinul nr. 3801 din 27.07.2017, publicat în data de 27.07.2017

În vigoare de la data de 27.07.2017

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 15.01.2018 (ora 10.00)-15.08.2018 (ora 10.00)

Modificare Ghid specific 3.1.A-SUERD (apel de proiecte POR/2017/3/3.1/A/SUERD/1)- Corrigendum nr. 1, aprobat prin Ordinul nr. 5276 din 12.07.2018, publicat în data de 12.07.2018

În vigoare de la data de 12.07.2018

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 28.02.2017 (ora 10.00) - 04.10.2017 (ora 10.00)

Modificare Ghid specific 3.1.B (apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/B) - Corrigendum nr. 6, aprobat prin Ordinul nr. 4760 din 08.05.2018, publicat în data de 08.05.2018

În vigoare de la data de 08.05.2018

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 28.07.2017 (ora 10.00) - 28.01.2018 (ora 10.00)

Modificare Ghid specific 3.1.B-ITI (apel de proiecte POR/2017/3/3.1/B/ITI/1) - Corrigendum nr. 2, aprobat prin Ordinul nr. 7190 din 19.12.2017, publicat în data de 19.12.2017

În vigoare de la data de 19.12.2017

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 19.01.2018 (ora 10.00) - 19.08.2018 (ora 10.00)

Modificare Ghid specific 3.1.B-SUERD (apel de proiecte POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1) - Corrigendum nr. 1, aprobat prin Ordinul nr. 5326/18.07.2018, publicat în data de 18.07.2018

În vigoare de la data de 18.07.2018

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare : 04.05.2018, ora 10.00 – 05.12.2018, ora 10.00

Modificarea Ghidului specific aferent Apelului de proiecte POR/2018/3/3.1/B/2/SV - Corrigendum nr. 1, aprobat prin ORDIN nr. 6112/ 01.11.2018, publicat la data de 01.11.2018.

În vigoare de la data de: 01.11.2018.

Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională
Acest site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Copyright © 2018 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.