Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Ghidul specific aferent apelurilor de proiecte Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat Public a fost aprobat