Uniunea Europeana     Guvernul Romaniei   Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice   Instrumente Structurale 2007-2013

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritară 12