Planul de comunicare

Plan comunicare POR 2014-2020 - Planul de Comunicare aferent Programului Operațional regional 2014-2020 a fost elaborat cu respectarea prevederilor generale ale

Strategiei de Comunicare pentru Instrumente Structurale 2014-2020

***

Planul de Comunicare pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 stabileşte liniile strategice pentru măsurile de informare şi publicitate care pot asigura o bună cunoaştere, în rândul grupurilor ţintă, a Regio - Programul Operaţional Regional.

Planul de comunicare a fost conceput în concordanţă cu Strategia Naţională de Comunicare pentru Instrumentele Structurale, elaborată de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, din cadrul Ministerului Afacerilor Europene.

Scopul planului de comunicare pentru Regio este, pe de o parte, acela de a genera conştientizarea, prin intermediul instrumentelor de publicitate şi informare asupra oportunităţilor de finanţare, iar, pe de altă parte, de a aduce la cunoştinţa publicului larg contribuţia Uniunii Europene la dezvoltarea echilibrată a regiunilor României, inclusiv contribuţia la implementarea politicii de dezvoltare regională.


Copyright © 2019 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.