Evaluarea Programului Operațional Regional 2014-2020

Evaluarea Programului Operațional Regional 2014-2020 reprezintă activități prevăzute în Regulamentul nr. 1303/2013, astfel, fiecare prioritate trebuie evaluată cel puțin o dată în perioada de implementare a programului din perspectiva contribuției la obiectivele specifice propuse.

Conform Regulamentului, misiunea evaluării este una dublă:

  • Îmbunătățirea calității procesului de elaborare și implementare a programelor;
  • Aprecierea eficacității, eficienței și impactului acestora.

Evaluările care urmează a fi realizate în perioada de programare sunt prevăzute într-un Plan Multianual de Evaluare, elaborat cu implicarea partenerilor si a reprezentanților Comisiei Europene și supus aprobării membrilor Comitetului de Monitorizare POR

Evaluările contrafactuale de impact vor fi folosite de fiecare dată când va fi posibil pentru a răspunde întrebării legate de efectele nete asupra grupurilor țintă.

Impactul programelor va fi evaluat în raport cu:

  • Țintele din cadrul strategiei UE pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, acordând atenție misiunii Fondurilor
  • PIB-ul și șomajul din zona vizată de program, având în vedere amploarea programului
  • Obiectivele fiecărei priorități.

Toate evaluările vor fi examinate de către CMPOR, transmise Comisiei Europene și puse la dispoziția publicului.

 


Copyright © 2019 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.