În data de 12.01.2023, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administrației a emis ordinul de modificare a ordinelor pentru aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI,  POR/2016/3/3.1/B/1/BI, POR/2017/3/3.1/B/ITI/1, POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1, POR/2017/3/3.1/B/2/BI, POR/2018/3/3.1/B/2/SV, POR/2019/3/3.1/B/ITI/2, POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM și POR/2020/3/3.1/B/ITI/3, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice.


Indicii de cost în construcții, total, prognozați de Comisia Națională de Strategie și Prognoză în luna de referința, pentru anul 2021, 2022, 2023, 2024 si 2025Indicii de cost în construcții, total, prognozați de Comisia Națională de Strategie și Prognoză în luna de referința, pentru anul 2021, 2022, 2023, 2024 si 2025

Întrebarea nr. 1:

Este corect ca in calcularea indicelui din cadrul formulei de ajustare a preturilor de la Articolul 17, alineatul 8, lit. a) „Vm – valoarea aferenta cheltuielilor cu materialele din valoarea platii solicitata de catre contractant la data depunerii solicitarii de plata” sa se introduca si valoarea aferenta echipamentelor din cadrul contractului de executie lucrari, respectiv valoarea aferenta cheltuielilor de pe linia bugetara 4.3 din cadrul devizului realizat conform prevederilor HG 907/2006 actualizata si modificata sau indicele V_m va cuprinde doar cheltuielile cu materialele identificate in formularul C6 – Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale?


Întrebarea 1:

La art. 3 alin. 8 se menționează că „În cazul în care ajustarea nu se încadrează la capitolul diverse și neprevăzute și nici în economiile contractului de finanțare, se încheie act adițional la contractul de finanțare pentru majorarea valorii eligibile și a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, după utilizarea unui procent de 75% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență”. 


Ordinului nr. 1538/02 august 2022 pentru stabilirea normelor de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 101/ 2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi/sau corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, precum şi a altor creanțe bugetare a fost publicat in MO nr. 794/10 august 2022.

Beneficiarii POR pot transmite către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional, prin intermediul aplicației MySMIS, modulul Comunicare, Solicitarea de plată pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi/ sau corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, precum şi a altor creanţe bugetare (Anexa 1), după ce, în prealabil, a analizat dacă se încadrează în prevederile art. 1, 2 şi 6 din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 101/ 2022.


Page 1 of 45

Copyright © 2023 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.