Documente de programare

Programul Operațional Regional 2014-2020 - versiunea aprobată în 10 august 2023

Programul Operațional Regional 2014-2020 - versiunea aprobată în 14 noiembrie 2022

Programul Operațional Regional 2014-2020 - versiunea aprobată în 19 iunie 2020

Programul Operațional Regional 2014-2020 - versiunea aprobată în 16 octombrie 2018

Programul Operațional Regional 2014-2020 - versiunea aprobată martie 2018

Programul Operational Regional 2014-2020 - versiunea aprobata 23 iunie 2015

 

ANUNȚ - privind decizia etapei de incadrare pentru POR modificat 2014-2020

Consultarea modificarilor Programul Operațional Regional 2014-2020 în vederea stabilirii parcurgerii procedurii de realizare a evaluarii de mediu (Comentariile pot fi trimise pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Programul Operațional Regional 2014-2020 - versiunea aprobată aprilie 2017

Programul Operaţional Regional 2014-2020 (şi anexele aferente) - versiunea aprobată 18 martie 2016

 

Programul Operational Regional 2014-2020 (Versiunea aprobata 23 iunie 2015)

Ghidul şi fişele indicatorilor Programul Operaţional Regional 2014-2020

Declarație privind parcurgerea procedurii de evaluare strategică de mediu pentru POR 2014-2020

 

Programul Operațional Regional 2014-2020 (Document de negociere cu reprezentantii Comisiei Europene, aprilie 2015)

Programul Operaţional Regional 2014-2020 (Document supus procesului de negociere cu reprezentanţii Comisiei Europene, ianuarie 2015)

Programul Operațional Regional 2014-2020(Document transmis Comisiei Europene)

Programul Operațional Regional 2014-2020 (Varianta de lucru iulie 2014. Comentariile pot fi trimise pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Document consultativ al Programului Operațional Regional 2014-2020 (Comentariile pot fi trimise pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Programul Operațional Regional 2014-2020 (Prima versiune - sinteză)

Evaluare Strategică de Mediu - Raport de mediu pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 (august 2014) - Anunţuri publice

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020 - DRAFT

 

La data de 6 octombrie 2011, Comisia Europeană a adoptat varianta provizorie a pachetului legislativ care va constitui cadrul de implementare a Politicii de Coeziune pentru perioada 2014-2020. Noile propuneri sunt concepute pentru a consolida dimensiunea strategică a politicii şi pentru a se asigura că investiţiile UE sunt orientate asupra obiectivelor europene pe termen lung privind creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Pentru a contribui la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 privind creşterea inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, noile regulamente pentru accesarea fondurilor structurale vizează următoarele obiective tematice:

 • consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării;
 • îmbunătăţirea accesului şi a utilizării, precum şi creşterea calităţii tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor;
 • îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol şi a sectorului pescuitului şi acvaculturii;
 • sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele;
 • promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor;
 • protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor;
 • promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore;
 • promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă;
 • promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei;
 • investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii;
 • consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă.

În cadrul regulamentelor sunt propuse noi tipuri de instrumente pentru perioada 2014 – 2020, respectiv:

 • Planul de acţiune comun - un grup de proiecte implementate sub responsabilitatea beneficiarului, ca parte a programului sau programelor operaţionale;
 • Investiţie teritorială integrată - abordare integrată a strategiilor de dezvoltare urbană sau teritorială care implică investiţii din mai multe axe prioritare, din unul sau mai multe programe operaţionale;
 • Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii - este realizată prin strategii de dezvoltare locală pe zone integrate şi multisectoriale, fiind plasată sub responsabilitatea comunităţii, a grupurilor de acţiune locală formate din reprezentanţi ai intereselor socio-economice locale ale sectoarelor public şi privat; grupurile de acţiune locală elaborează şi pun în aplicare strategiile de dezvoltare locală.

Copyright © 2024 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.