A fost aprobată modificarea apelului de proiecte nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Obiectiv Specific 1.2

ORDINUL ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2111/09.07.2019 pentru aprobarea aprobarea Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Obiectiv Specific 1.2, „Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România, Programul Operaţional Regional 2014-2020”, a fost modificat astăzi, 23.01.2020.

Principala modificare se referă la actualizarea alocării apelului pentru reagiunea Nord Vest ca urmare a deciziei CMPOR nr. 117/18.12.2019. De asemenea, a fost actualizată lista cu proiecte și beneficiari eligibili pentru regiunea Nord Vest în conformitate cu hotărârea CDR NV nr. 514/07.10.2019.

În plus, a fost modificat modelul de planul de afaceri cu detalierea modelului de afaceri CANVAS pentru a veni sprijinul beneficiarilor în completarea planului de afaceri și în justificarea investiției.

***
Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management.

 


Copyright © 2022 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.