A fost aprobat Corrigendumul nr. 2 la Ghidul solicitantului pentru Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat în data de 11.11.2020, Corrigendumul nr. 2 la Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/ Întreprinderi, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Corrigendumul a fost aprobat prin ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 4078 din 11.11.2020 și este publicat pe site-ul www.inforegio.ro.
Modificările din cadrul ghidului specific se regăsesc și în documentul Sinteză modificări corrigendum 2 ghid 9.1 din 2020.

* * *

POR este unul dintre programele operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), în calitate de Autoritate de Management.


Copyright © 2024 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.