Programele Operaționale 2014-2020 ale MDRAP, pentru dezvoltare regională și administrație publică, transmise Comisiei Europene

Versiunile oficiale ale celor două programe operaționale pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este autoritate de management în perioada 2014-2020 au fost transmise luni, 25 august, la Comisia Europeană. Este vorba de Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR) și Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA).

"Discutăm de programe în valoare de şapte miliarde de euro. Practic, în cel mult trei luni de zile, aceste programe vor fi avizate şi semnate de Comisie, urmând ca, imediat după ce semnăm oficial, să începem să finanţăm proiecte. Mai sunt două sau trei luni de zile maxim.", a declarat viceprim-ministrul Liviu Dragnea.

Programul Operațional Regional 2014-2020 are ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale. Obiectivul se va realiza prin sprijinirea proiectelor de dezvoltare a mediului de afaceri, de dezvoltare a infrastructurii din România și a serviciilor. În acest mod, se estimează că regiunile vor cunoaște o dezvoltare sustenabilă, vor putea să gestioneze eficient resursele, să valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. Programul Operațional Regional 2014-2020 are o alocare de 6,7 miliarde de euro (inclusiv rezerva de performanță), reprezentând sprijinul financiar al Uniunii Europene (UE), prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

"Aştept toate autorităţile locale să aibă deja documentaţiile făcute conform ghidului care este public în aşa fel încât imediat, de a doua zi de când primim aprobarea de la Comisie, să putem depune proiecte. Nu mai vrem ca, în acest exerciţiu financiar, să mai existe ani pierduţi. Pentru că am avut, din păcate, până în 2012, de exemplu, la noi, la POR, absorbţie de 656 de milioane în şase ani, deci o medie de 100 de milioane de euro pe an, şi, când am preluat, am ajuns la absorbţie de 1,2 miliarde de euro pe an. Ani pierduţi pentru dezvoltare. Acum avem toate condiţiile, toate procedurile simplificate, pentru ca imediat, în noiembrie, să poată să fie depuse proiecte.", a precizat Liviu Dragnea.

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 își propune să consolideze capacitatea administrativă a autorităților și instituțiilor publice de a susține o economie modernă și competitivă. Sprijinul din partea UE pentru program este de 553,19 milioane de euro din Fondul Social European.

Versiunile oficiale ale celor două programe operaționale pot fi consultate la http://www.inforegio.ro/ro/programare-2014-2020/documente-de-programare.html, respectiv http://www.fonduriadministratie.ro/ro/


Copyright © 2024 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.