Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) informează potențialii beneficiari cu privire la închiderea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul POR/8/8.1/B/1/7 regiuni din cadrul Axei prioritare 8

„Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – „Investiții în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.1- „Creșterea accesibilității pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea B – „Centre comunitare integrate”, la data de 30.04.2021, ora 12.00.

De asemenea, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) informează potențialii beneficiari cu privire la faptul că are în vedere lansarea unui nou apel, la începutul lunii mai 2021 pentru Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.1, Operațiunea B – Centre comunitare integrate.


Copyright © 2021 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.