De la Arad, Caravana POR 2014-2020 se îndreaptă spre București!

De la Arad, Caravana POR 2014-2020 se îndreaptă spre București!

A cincea sesiune de informare organizată pentru promovarea Programului Operațional Regional 2014-2020 de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (AM POR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) în colaborare cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) a avut loc miercuri, 11 noiembrie 2015, la Arad.

Cei peste 70 de participanți, potențiali beneficiari și jurnaliști din mass–media locală și regională, au cerut informații concrete despre noul Program Operațional Regional 2014-2020, în special despre Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii.

Suma totală alocată Regiunii Vest pentru perioada de programare 2014-2020 este de 603.996.382 euro din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), la care se adaugă cofinanțarea națională – în total, 705,34 de milioane de euro.

Sesiunea de informare a continuat cu o vizită la câteva dintre proiectele finanțate prin Regio - Programul Operațional Regional 2007-2013, care au un impact major asupra dezvoltării economice a Regiunii Nord-Vest:

- Arcvia-Sud - Structură de sprijinire a afacerilor mici și mijlocii din județul Arad - SC Mara Com.Mixt SA. Prin proiect au fost create spații industriale moderne și funcționale, pentru activități de producție, servicii și depozitare. Structura găzduiește acum 8 afaceri cu profil de producție (încălțăminte, auto, componente electronice etc.) și prestări servicii și a creat 104 locuri de muncă permanente, din care 100 de locuri de muncă noi în cadrul firmelor găzduite și 4 locuri de muncă noi în cadrul Mara Com.Mixt SA.

Valoarea totală a proiectului este de 21.003.723,00 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 10.331.939,67 lei. Fișa proiectului

- Colegiul Național Moise Nicoară din Arad – clădirea monument istoric a fost consolidată, reabilitată și izolată termic și dotată cu echipamente IT, asigurând astfel un proces educațional la standarde europene, pentru generațiile prezente, ca și pentru cele viitoare.

Valoarea totală a proiectului este de 51.123.307,91 lei, din care 39.621.280,44 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă. Fișa proiectului

- Centrul de zi pentru vârstnici din Micălaca, jud. Arad – modernizarea și izolarea termică a clădirii și dotarea cu mobilier nou și echipamente electrocasnice de ultimă generație au dus la reducerea cu 47,5% a costurilor necesare încălzirii și preparării apei calde. Numărul beneficiarilor a crescut cu 5% (cca. 50 de persoane), iar numărul celor care frecventează zilnic centrul a crescut cu 10%; timpul petrecut în centru a crescut cu 30%. În total, 1.025 de persoane beneficiază acum de serviciile Centrului.

Valoarea totală a proiectului este de 446.273,67 lei, din care 313.131,96 lei reprezintă finanţare nerambursabilă. Fișa proiectului

Caravana POR 2014-2020 se desfășoară în perioada septembrie-decembrie 2015, în cadrul proiectului „Servicii pentru organizarea evenimentelor de informare și promovare Regio - Programul Operațional Regional”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa 6 – Asistență tehnică. Scopul sesiunilor de informare și al întâlnirilor cu presa este prezentarea noilor oportunități de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020 și informarea potențialilor beneficiari și a presei despre stadiul Regio 2007-2013 şi rezultatele obținute: proiecte finalizate și impactul lor regional.

Următoarea sesiune de informare, pentru Regiunea București-Ilfov, va avea loc la București.

* * *

POR 2014–2020 are o alocare estimată de 8,25 miliarde de euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul Uniunii Europene, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro - contribuția națională.

Programul include 11 axe prioritare plus o axă de asistență tehnică:

 • Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic.
 • Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii.
 • Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
 • Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.
 • Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural.
 • Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională.
 • Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului.
 • Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale.
 • Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban.
 • Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale.
 • Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară.
 • Axa prioritară 12: Asistență tehnică.

Programul Operațional Regional 2014-2020: buget, axe prioritare, tipuri de investiții care vor fi finanțate, ghidul general, elementele de noutate.


Copyright © 2023 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.