Caravana POR 2014-2020 a ajuns la Călărași. Bucureștiul urmează

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (AM POR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) în colaborare cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au organizat marți, 24 noiembrie 2015, la Călărași, a șasea sesiune de informare pentru promovarea Programului Operațional Regional 2014-2020.

Cele mai importante informații pentru cei aproape 70 de potențiali beneficiari și jurnaliști din mass–media locală și regională, din noul Program Operațional Regional 2014-2020, au fost cele legate de Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și achizițiile publice.

Suma totală alocată Regiunii Sud Muntenia pentru perioada de programare 2014-2020 este de 807,723 de milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională-FEDR (fără sumele alocate Investițiilor Teritoriale Integrate-ITI, Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării-SUERD și Asistenței Tehnice a programului).

În încheierea sesiunii de informare participanții au fost invitați să viziteze câteva dintre proiectele finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013:

- Centrul de zi pentru persoane cu handicap din municipiul Călărași – proiect de extindere, modernizare și echipare finanţat din Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 3- „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, DMI 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”. Beneficiari sunt UAT Municipiul Călărași și Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic – România – Filiala Călărași.

Proiectul a urmărit îmbunătățirea calității vieții și integrarea socială a persoanelor cu handicap afectate de riscul excluziuni sociale, modernizarea infrastructurii existente și creșterea gradului de acces la servicii sociale. Ca urmare a proiectului, eficiența energetică a clădirii a crescut cu 20%.

Valoarea totală a proiectului este de 304.666,33 de euro, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de 206.755,70 de euro. Fișa proiectului

- Centrul de Asistenţă Medico-Socială din municipiul Călăraşi – un proiect de extindere a capacității și modernizare finanţat din Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 3- „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, DMI 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, beneficiarul fiind Centrul de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi.

Rezultatele proiectului includ mărirea capacităţii de internare de la 19 la 25 de persoane şi dotarea cu echipamente necesare oferirii unor servicii de asistenţă medico-socială de calitate, potenţialilor beneficiari.

Valoarea totală a proiectului este de 182.923,51 de euro, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 99.086,66 de euro.

Caravana POR 2014-2020 a demarat in luna septembrie si se va încheia în data de 4 decembrie 2015, la Slatina, desfasurandu-se în cadrul proiectului „Servicii pentru organizarea evenimentelor de informare și promovare Regio - Programul Operațional Regional”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa 6 – Asistență tehnică. Scopul sesiunilor de informare și al întâlnirilor cu presa este prezentarea noilor oportunități de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020 și informarea potențialilor beneficiari și a presei despre stadiul Regio 2007-2013 şi rezultatele obținute: proiecte finalizate și impactul lor regional.

Următoarea sesiune de informare, pentru Regiunea București-Ilfov, va avea loc la București, in data de 3 decembrie.

* * *

POR 2014–2020 are o alocare estimată de 8,25 miliarde de euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul Uniunii Europene, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro - contribuția națională.

Programul include 11 axe prioritare plus o axă de asistență tehnică:

 • Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic.
 • Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii.
 • Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
 • Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.
 • Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural.
 • Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională.
 • Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului.
 • Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale.
 • Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban.
 • Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale.
 • Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară.
 • Axa prioritară 12: Asistență tehnică.

Programul Operațional Regional 2014-2020: buget, axe prioritare, tipuri de investiții care vor fi finanțate, ghidul general, elementele de noutate.


Copyright © 2023 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.