Precizări referitoare la consultarea publică asupra Ghidului solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 25 iulie a.c., spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2. ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Mulțumim tuturor celor care participă la această consultare publică. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., până la data de 24.08.2016.

AMPOR va analiza propunerile și observațiile primite în cadrul consultării publice, în vederea definitivării ghidului specific, urmând a publica un centralizator al acestora, până la data de 21.10.2016. Decizia are la bază necesitatea de a evita comunicarea de informații care reies dintr-o variantă intermediară a Ghidului.

Dat fiind scopul procedurii de consultare publică, respectiv de a colecta observații și propuneri de îmbunătățire a textului documentului, în sensul clarificării condițiilor de accesare a finanțării, AMPOR nu va transmite adrese de răspuns individuale solicitărilor primite.

* * *

Programul Operațional Regional este unul dintre cele 7 programe operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții și unul dintre cele 2 programe operaționale gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), în calitate de Autoritate de Management.


Copyright © 2022 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.