Ghidului solicitantului - Condiţii specific de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte POR/2016/5/5.1/1

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat în data de 13.10.2016, o nouă revizuire a Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/5/5.1/1, Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural. Astfel că principala modificare se referă la posibilitatea ca proiectele respinse în cadrul etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității să fie redepuse, cu respectarea termenului limită de închidere a apelului.

Forma consolidată a Ghidului general este publicată pe site-ul www.inforegio.ro. Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul General rămân neschimbate.

Forma consolidată a Ghidului specific este publicată pe site-ul www.inforegio.ro. A fost emis ordin de modificare a prevederilor Ghidului specific lansat pentru corelarea, acolo unde este cazul, cu prevederile Ghidului General.

Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul specific rămân neschimbate.

În ceea ce privește modul de calcul aferent selecției și contractării proiectelor finanțate din POR 2014-2020, se vor lua în calcul modificările prevăzute în cadrul acestei forme aprobate de Ghid general. Modalitățile de calcul prezentate în comunicatele de presă publicate pe site-ul www.inforegio.ro, la secțiunea Presă, pe 24 august 2016, respectiv 31 august 2016, nu mai sunt valabile.

* * *

Programul Operațional Regional-POR 2014-2020 urmează POR 2007-2013 și este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.

POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și a fost adoptat de Comisia Europeană pe data de 23 iunie 2015. Obiectivul său general este creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,15 miliarde euro, din care 6,6 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro - contribuția națională.


Copyright © 2024 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.