Ghidul solicitantului pentru POR 7.1, privind dezvoltarea durabilă a turismului în zona ITI Delta Dunării a fost publicat spre consultare

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020 a publicat în data de 15.11.2016, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 7 – „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului", Prioritatea de investiții 7.1 – „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în infrastructura de turism)", apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., până la data de 16.12.2016.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă creșterea numărului mediu de salariați în unitatea administrativ-teritorială (UAT) de implementare a proiectului.

Prioritatea de investiție 7.1 va sprijini creșterea favorabilă ocupării forței de muncă și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (investiţii în infrastructura de turism).

Finanțarea disponibilă în cadrul acestei priorități de investiţie se adresează unităţilor administrativ-teritoriale şi parteneriatelor dintre acestea, ce propun proiecte cu locul de implementare în zona de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării, aşa cum este aceasta prezentată în

Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării.

Sunt eligibile numai Investițiile Teritoriale Integrate Delta Dunării.

Valoarea minimă a unui proiect este de minimum 100.000 euro, iar cea maximă de 5 milioane euro.

* * *

Programul Operațional Regional este unul dintre cele 7 programe operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții și unul dintre cele 2 programe operaționale gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), în calitate de Autoritate de Management.


Copyright © 2022 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.