S-a deschis al doilea apel pentru axa prioritară 6 a POR 2014-2020

Începând cu data de 06 decembrie 2016, se deschide apelul nr POR 2016/6/6.1/2, ce se va încheia în data de 6 iulie 2017, ora 15.00. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul integrat de management -aplicația MY SMIS.

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de o lună de la data deschiderii apelului, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 06 ianuarie 2017, ora 15.00.

Precizăm că finanțarea proiectelor se va face în ordinea depunerii și după parcurgerea tuturor etapelor de selecție a proiectelor depuse în cadrul primului apel nr POR 2016/6/6.1/1. Proiectele depuse în cadrul apelului nr POR 2016/6/6.1/2 se vor finanța numai dacă proiectele depuse în primul apel nu utilizează integral alocarea precizată în ghidul specific apelului.

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, Axa prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale a fost aprobată astăzi, 06 decembrie 2016, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și este publicată în site-ul programului www.inforegio.ro

Ghidul Solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, Axa prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale conține informațiile specifice axei prioritare 6 a POR 2014-2020, necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR 2016/6/6.1/2, despre specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, selecție, contractare a proiectelor. Deasemenea sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

În utilizarea Ghidului specific, prevederile sale se vor completa, acolo unde este cazul, cu prevederile Ghidului general al POR 2014-2020, intitulat „Ghidul solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014 – 2020".

Programul Operațional Regional este unul dintre cele 7 programe operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții și unul dintre cele 2 programe operaționale gestionate de MDRAP în calitate de Autoritate de Management.

De la aprobarea POR (iunie 2015) și până în prezent, Autoritatea de Management care funcționează la nivelul MDRAP a elaborat și supus consultării publice 6 ghiduri specifice. Pentru 4 dintre ele, s-a încheiat etapa de analiză a observațiilor primite. Răspunsuri la întrebările primite, centralizate pe priorități de investiție, au fost publicate pe site-ul programului http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html, pentru a fi disponibile celor interesați.

Primul Ghid al solicitantului pentru POR 2014-2020 – Ghidul general – a fost aprobat în noiembrie 2015, iar programul a fost aprobat în luna iunie 2015.


Copyright © 2022 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.