Ghidul solicitantului pentru O.S. POR 8.3, Operaţiunea C – grup vulnerabil copii, privind „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 22.12.2016 spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – ”Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, apel dedicat Obiectivului Specific 8.3 – „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Operaţiunea C „grup vulnerabil: copii”.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., până la data de 21.01.2017.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale.

Prioritatea de investiție 8.1 sprijină investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale.

Finanțarea disponibilă în cadrul acestui apel se adresează entităţilor de drept public implicate în închiderea centrelor de plasament clasice pentru copii, singure sau în parteneriat cu entităţile private acreditate ca furnizor de servicii sociale pentru copii, ce propun proiecte privind dezinstituţionalizarea copiilor din centrele de plasament clasice.

Valoarea minimă a unui proiect este de minimum 200.000 euro, iar cea maximă de 1milion euro.

* * *

Programul Operațional Regional este unul dintre cele 7 programe operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții și unul dintre cele 2 programe operaționale gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), în calitate de Autoritate de Management.


Copyright © 2022 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.