S-a modificat Ghidul General al solicitantului pentru POR 2014-2020

Pe 12 iulie 2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 ce conţine condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.

Astfel, modificarea prevede extinderea termenului pentru depunerea autorizației de construire (conform prevederilor ghidurilor specifice) din etapa de precontractare. Noul termen este 90 de zile calendaristice (față de 60 de zile calendaristice, cât era prevăzut înainte de modificare) calculate de la data primirii de către solicitant a notificării privind demararea etapei precontractuale.

Modificarea mai sus menționată se aplică pentru apelurile deschise la data publicării ordinului menționat.

Modificările se aplică pentru proiectele pentru care nu a fost demarată etapa de contractare la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Forma consolidată a Ghidului General este publicată pe site-ul www.inforegio.ro, la secțiunea Ghidul solicitantului POR 2014-2020.

Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul General rămân neschimbate.


Copyright © 2023 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.