Modificarea Ghidului specific al solicitantului pentru apelurile P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilităţi, si P.O.R./8/8.1/8.3/B/ITI Grup vulnerabil persoane cu dizabilităţi din cadrul POR 2014-2020

În 12.07.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului specific al solicitantului pentru accesarea fondurilor în cadrul apelurilor P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil persoane cu dizabilităţi si P.O.R./8/8.1/8.3/B/ITI Grup vulnerabil persoane cu dizabilităţi, din cadrul POR 2014-2020. Astfel, principalele modificări prevăd:

  1. Prelungirea perioadei de pregatire proiecte si deschiderea apelurilor pentru depunerea proiectelor în data de 20 iulie 2017.
  2. Corectarea unor necorelări între cerințele din ghidul solicitantului și anexele sale.
  3.  Inserare clauză specifică privitoare la scăderea valorii eligibile sub valoarea eligibilă minimă, după semnarea contractului de finanțare, ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică.

Forma consolidată a Ghidului specific este publicată pe site-ul www.inforegio.ro. Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul specific rămân neschimbate.

 


Copyright © 2022 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.