MDRAPFE a lansat în consultare publică un document orientativ privind dezvoltarea comunităților marginalizate urbane

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene publică în consultare documentul orientativ pentru Grupurile de Acțiune Locală (GAL) privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităților marginalizate urbane, în cadrul etapei a III-a a mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC).

Documentul cuprinde îndrumări utile pentru GAL-urile urbane, astfel încât să îndeplinească cu succes atribuțiile ce le revin în cadrul procesului de implementare a Strategiilor de Dezvoltare Locală DLRC, în conformitate cu prevederile art. 34 al Regulamentului (EU) Nr. 1303/2013.

Documentul punctează principalele etape ale mecanismului DLRC după aprobarea spre finanțare a Strategiilor de Dezvoltare Locală, până la depunerea proiectelor în sistemul informatic MYSMIS, în vederea aprobării acestora de către Autoritatea de Management responsabilă.
Totodată, sunt subliniate elementele obligatorii pe care GAL-urile trebuie să le respecte în procesul de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte, în conformitate cu specificul celor două Programe Operaționale finanțatoare (Programul Operațional Capital Uman și Programul Operațional Regional), și anume:

  • conținutul procedurii de evaluare și selecție;
  • elementele obligatorii ale apelurilor de propuneri de proiecte;
  • conținutul minim obligatoriu al fișelor de propuneri de proiecte;
  • criteriile minime de eligibilitate.

GAL-urile ale căror strategii vor fi admise la finanțare de către Comitetul Comun de Selecție vor respecta prevederile prezentelor Orientări pe tot parcursul procesului de implementare a SDL.

Vă rugăm să transmiteți observațiile/propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentului până la data de 3.11.2017, la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Copyright © 2022 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.