Modificarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10

În data de 27.03.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive, ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.

Principalele modificări sunt:

  • Prelungirea termenului de depunere a cererilor de finanţare
  • Completarea Grilei de evaluare tehnică şi financiară cu exemple de calcul a punctajului.

Forma consolidată a Ghidului Specific este publicată la secţiunea Apeluri.


Copyright © 2022 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.