A fost publicat ghidul pentru apelul de proiecte aferent priorităţii de investiții 5.1, Regiunea de Dezvoltare Vest

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte pentru regiunea Vest, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobat pe 27.03.2018, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administrației publice și se găseşte la secţiunea Apeluri.

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte POR/2018/5/5.1/4, care este valabil pentru proiecte ce urmează a fi implementate în regiunea Vest, conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare şi contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a cererii de finanțare de către solicitanți.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MySMIS.

Este necesar ca valoarea eligibilă a unui proiect să se încadreze în limitele a 100.000 euro şi 5 milioane euro.

Solicitanţii eligibili sunt Autoritățile publice centrale, Unitățile Administrativ-Teritoriale, unităţi de cult, organizaţii nonguvernamentale, precum şi parteneriate între entităţile menţionate anterior.

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ 3 luni de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 16.04. 2018, ora 12:00. Cererile de finanțare vor putea fi încărcate în aplicaţia MySMIS până la data de 16.07.2018, ora 12:00.

Apelul este de tip non competitiv având la bază principiul „primul venit – primul servit",cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.


Copyright © 2022 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.