A fost modificat Ghidul specific al solicitantului pentru apelurile de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2/ BI şi POR/2017/5/5.2/2/7 Regiuni

În 12.04.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul pentru modificarea și completarea „Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 - BI şi POR/2017/5/5.2/2 - Regiuni , din cadrul POR 2014-2020.

Astfel, principalele modificări prevăd:

  • Admiterea tipului de înscriere provizorie în cartea funciară pentru proprietatea publică, până la atestarea prin HG, dar nu mai târziu de 12 luni de la semnarea contractului de finanţare.
  • Actualizarea în Ghidul solicitantului a clauzelor contractuale specifice, ca urmare a modificărilor formei de contract din Ghidul general.

Forma consolidată a Ghidului specific este publicată la secţiunea Apeluri Proiecte de pe site-ul www.inforegio.ro. Celelalte condiții și prevederi din Ghidul specific rămân neschimbate.


Copyright © 2023 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.