A fost modificat ghidul specific al solicitantului pentru apelul de proiecte nr. P.O.R/4/4.2/4

Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice a emis ordinul nr. 5118/20.06.2018 pentru modificarea și completarea „Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. P.O.R/4/4.2/1, din cadrul POR 2014-2020. Astfel, principalele modificări prevăd:

  1. Admiterea tipului de înscriere provizorie în cartea funciară pentru proprietatea publică, până la atestarea prin HG, dar nu mai târziu de 12 luni de la semnarea contractului de finanţare.
  2. Posibilitatea încheierii de Acorduri-cadru de parteneriat privind colaborarea dintre administrația bazinală de apă şi UAT-ul municipiu (Modelul H), fără ca administraţia bazinală de apă să reprezinte un partener în sensul OUG nr. 40/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ci un colaborator care asigură buna implementare a proiectului.
  3. Actualizarea în Ghidul solicitantului a clauzelor contractuale specifice, ca urmare a modificărilor formei de contract din Ghidul general.

Forma consolidată a Ghidului specific este publicată la secțiunea Apeluri proiecte. Celelalte condiții și prevederi din Ghidul specific rămân neschimbate.


Copyright © 2022 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.