A fost modificat Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 8

Pe 13 august 2018, a fost aprobată, prin Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, modificarea anexei Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale.

Această prioritate de investiţii contribuie la dezvoltarea, la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunităţi, PROIECTE NEFINALIZATE, Obiectivul specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii "Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate" și Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență , Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.

Ghidul solicitantului conține informațiile actualizate necesare în vederea depunerii cererilor de proiecte nefinalizate în cadrul următoarelor apeluri de proiecte: POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, COD APEL 420/8
POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI - Nefinalizate - COD APEL 421/8
POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate - COD APEL 422/8
POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI - Nefinalizate - COD APEL 423/8.

Documentul, care se regăsește la secțiunea Apeluri proiecte, conţine informaţii referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor.

De asemenea, a fost publicată și sinteza prezentelor modificări.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând aplicația MY SMIS.

Perioada de depunere a cererilor de finanțare este: 09 iulie – 07 septembrie 2018.


Copyright © 2022 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.