Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2 ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” – un nou apel de proiecte.

Acest apel de proiecte are la acest moment o alocare de 150 milioane de euro (contribuția FEDR și Buget de stat), în funcție de interesul manifestat de beneficiari și de numărul proiectelor depuse există posibilitatea identificării de alocari suplimentare de până la 550 milioane euro.

Consultarea publică se va derula pe o perioadă de 15 zile calendaristice, începând cu data de publicării variantei de lucru a ghidului, pe website-ul inforegio.ro.
Observațiile și propunerile pot fi trimise prin e-mail, la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., pâna la data de 29.05.2020.

Toate observațiile, propunerile și comentariile vor fi analizate și luate în considerare în procesul de definitivare a ghidului specific și lansare a apelului de proiecte. AMPOR nu va transmite răspunsuri individuale solicitărilor primite în cadrul acestei consultări.


Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2 ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” – un nou apel de proiecte.

Observațiile și propunerile pot fi transmise prin email, la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., până la data de 23.11.2018. Toate observațiile, propunerile și comentariile vor fi analizate și luate în considerare în procesul de definitivare a ghidului specific și lansare a apelului de proiecte. AMPOR nu va transmite răspunsuri individuale solicitărilor primite în cadrul acestei consultări.


Ghidul specific 2.1.B ITI-Incubatoare de afaceri, apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării – CONSULTARE PUBLICA

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, pentru fiecare ghid în parte, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., până la data de 27 aprilie 2017.


Ghid specific 2.1.B Incubatoare de afaceri– consultare publică 22.02.2017-21.03.2017

Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., până la data de 21 martie 2017


Ghidul specific pentru Axa Prioritară 2, Prioritatea de Investiţii 2.2 ITI „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, Apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării - consultare publică 13.03.2017 - 23.03.2017

Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., până la data de 23 martie 2017


Ghidul specific pentru prioritatea de investiții 2.2 - ”Sprijinirea creării și extinderea capacitățiilor avansate de producție și dezvoltarea serviciilor - A DOUA CONSULTARE PUBLICĂ

Eventualele observații sau comentarii pot fi transmise, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., până la 11.11.2016


Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.2 ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor (arhiva cu anexe) - CONSULTARE PUBLICA

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., până la data de 24.08.2016

 


Ghidul specific pentru Axa Prioritară 2, Prioritatea de Investiţii 2.1., - 2.1.A ITI Microîntreprinderi - Apel dedicat Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării - CONSULTARE PUBLICĂ

Eventualele observaţii şi propuneri pot fi transmise la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., până la data de 21.01.2017


Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat în vederea unei noi consultări publice “Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 2.1 – microîntreprinderi”, cu termen de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 01 martie 2016, orele 16.00, la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre consultare publică “Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 2.1 – microintreprinderi”, cu termen de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 30 august 2015, orele 16.00, la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Copyright © 2022 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.