Ghid specific 3.1.B: POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare : 09.04.2020, ora 10.00 – 09.08.2020, ora 10.00

 Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice

Ordinul nr.3721/31.08.2020

Ghid specific 3.1.B: POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM

Ordinul nr. 1269/09.03.2020


Copyright © 2024 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.