Ghid specific 3.1.B/ITI: POR/2020/3/3.1/B/ITI/3

Perioada în care pot fi depuse cereri de finanţare : 14.12.2020, ora 10.00 – 14.02.2021, ora 10.00

Perioada de depunere a cererilor de finanţare a fost prelungită conform Ordinului nr. 24/ 14.01.2021

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/ITI/3, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice, Apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării.

Ghid specific 3.1.B/ITI: POR/2020/3/3.1/B/ITI/3

Ordinul nr. 4081/12.11.2020

Ordinul nr.24/14.01.2021


Copyright © 2024 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.