Ghid specific 4.4 Învăţământ ante-preşcolar şi preşcolar

Ghidul specific pentru Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.4 “Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă” - CONSULTARE PUBLICĂ

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, pentru fiecare ghid în parte, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., până la data de 18 aprilie 2017

Ghid specific 4.4 Învăţământ ante-preşcolar şi preşcolar, Consultare publică


Copyright © 2022 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.