GHIDUL SPECIFIC 8.2.B UPU - POR/2019/8/8.1/1/8.2.B/SJU ITI DD - COD APEL POR/537/8

Perioada în care pot fi depuse cereri de finanţare: 02.04.2020 orele 12.00 – 02.08.2020, orele 12.00.

Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei nr. 1273/11.03.2020 pentru aprobarea „ Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa Prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”– COD APEL POR/537/8”.

Ghidul solicitantului - POR/2019/8/8.1/1/8.2.B/SJU ITI DD - COD APEL POR/537/8

Ordinul nr. 1273 din 11.03.2020


Copyright © 2022 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.