Ghid specific in consultare publica pentru Axa 9, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2018/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2018/9/9.1/1/BI și POR/2018/9/9.1/1/IMM, Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC) – VARIANTA IN CONSULTARE PUBLICA

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, pentru fiecare ghid în parte, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., până la data de 8 august 2018.

Axa 9 - PI 9.1 - DLRC - Ghid in consultare publica


Copyright © 2024 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.