Ghidul specific PI 1.1.A - Prioritate de investiții 1.1 - Operațiunea A

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 20.08.2018 ora 12:00:00 – 20.04.2019 ora 12:00:00

Ordinul nr.638/21.04.2022

Anexa la Ordinul nr.638/21.04.2022

A fost publicat Ordinul nr.1395 din 06.04.2020, prin care se modifica OMDRAP nr. 4988 din 04.06.2018 aferent PI 1.1. A.

Ordin nr.4439/23.12.2020 prelungire scheme ASR

Ordinul nr.1395 din 06.04.2020

OMDRAP nr. 4988 din 04.06.2018

OMDRAP nr. 5549 din 28.08.2018

 

Modificare Ghid specific pentru apelul POR/2018/1/1.1.A./1, ordinul 88/23.01.2020, publicat in data de 27.01.2020

Ordin nr. 88 din 23.01.2020 ghid 1.1.A fara avize

 

ORDINUL ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 5342/20.07.2018 pentru aprobarea aprobarea Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.A./1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea A - Infrastructura de inovare și transfer tehnologic. Programul Operaţional Regional 2014-2020", a fost modificat astăzi, 04.02.2019.

Ordinul 998 din 04.02.2019

Ordinul 6008 din 24.10.2018, publicat in data de 24.10.2018

 


 Arhivă versiuni


 

 Modificare Ghid specific pentru apelul POR/2018/1/1.1.A./1, perioada de depunere : 20 august 2018, ora 12.00 -20 februarie 2019, ora 12.00

Ordinul nr. 5728/19.09.2018, publicat in 20.09.2018

Anexa la ordinul nr.5728/19.09.2018 word

Anexa la ordinul nr.5728/19.09.2018 pdf

Ordinul nr. 5.549/28.08.2018 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.988/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, publicat în MO nr. 770/06.09.2018

 

Lansare apel nr. POR/2018/1/1.1.A./1, perioada de depunere : 20 august 2018, ora 12.00 -20 februarie 2019, ora 12.00

Ordin 5342, publicat in data de 20.07.2018

Ghid specific anexa la ordinul nr.5342/20.07.2018 pdf

Ghid specific anexa la ordinul nr.5342/20.07.2018 word

Ordinul nr. 4988/04.06.2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020 (schema de ajutor aferentă Priorității de investiţii 1.1.A), publicat în MO nr. 546/29.06.2018

Comentarii GS consultare publica final 1.1A

 


Copyright © 2022 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.