Prioritate de investiții 1.1

Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general.

PI 1.1 Operatiunea A - Sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT) Programul Operaţional Regional 2014-2020
PI 1.1 Operatiunea B - Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice (PST)
PI 1.1 Operatiunea C - Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu ITT
PI 1.1 Obiectiv specific 1.2 - Cresterea inovarii in companii prin sprijinire abordarilor multisectoriale rezultate in urma implementarii initiativei regiuni mai putin dezvoltate in Romania
Copyright © 2022 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.