Ghidul Specific PI 1.1.C - Prioritate de investitie 1.1 - Operatiunea C – Apel 2 – POR/2020/1/1.1.C/2

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 15.12.2018 ora 12:00:00 - 15.05.2021 ora 12.00

Ordin nr.360 din 15.03.2021

Ordinul Ministrului nr.148 din 15.02.2021

Ordin MLPDA nr. 4149/23.11.2020

Ghid specific vers pdf

Ghid specific vers word

Ordinul MLPDA nr. 4002/26.10.2020 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru finanţarea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin promovarea transferului tehnologic, în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, publicat în MO 1061/11.11.2020 (schema de ajutor aferentă Priorității de investiţii 1.1.C – apel 2).

Ordin MLPDA nr. 4002/26.10.2020


Copyright © 2021 Ministry of Regional Development and Public Administration – All rights reserved

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.