Comitetul Consultativ privind Dezvoltarea Regională

În şedinţa din 13 iunie 2012, Guvernul României a aprobat Memorandumul cu tema „Aprobarea acţiunilor şi documentelor privind pregătirea accesării şi implementării fondurilor europene în perioada 2014-2020”. Prin acest memorandum, Ministerul Afacerilor Europene a elaborat un set de orientări metodologice pentru procesul de programare a fondurilor europene nerambursabile pentru perioada 2014-2020, astfel încât să se asigure o coordonare coerentă şi unitară a procesului de elaborare a documentelor de programare.

De asemenea, memorandumul stabileşte principalele elemente privind organizarea şi funcţionarea cadrului partenerial, astfel încât să se realizeze formalizarea cadrului instituţional care să corespundă abordărilor comunitare.

Comitetul Consultativ privind Dezvoltarea Regională (CCDR) va asigura cadrul partenerial naţional pentru elaborarea documentelor de programare privind dezvoltarea regională în România în perioada 2014 - 2020.

Rolul Comitetului este să asigure parteneriatul între autorităţile naţionale şi cele regionale, prin implicarea organismelore regionale, a autorităţilor administraţiei publice locale şi a societăţii civilă în elaborarea analizelor, stabilirea domeniilor de intervenţie, a principalilor indicatori de rezultat şi a modalităţilor de implementare, dar şi a alocărilor financiare orientative la nivel regional.

CCDR este compus din 45 de membri, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, ai organismelor regionale, ai organizaţiilor reprezentând mediul economic, social, academic, societatea civilă.

Grupuri de lucru subsecvente Comitetului Consultativ privind Dezvoltarea Regională

  • Dezvoltare urbană (poli de creştere, poli de dezvoltare, municipalităţi)
  • Eficienţă energetică (în sectorul public, rezidenţial, investiţii în energii regenerabile în clădirile rezidenţiale)
  • Comunităţi defavorizate
  • Infrastructură regională şi locală
  • Mediul de afaceri


În funcţie de necesităţi, se pot constitui grupuri de lucru corespunzătoare priorităţilor de intervenţie identificate prin analizele socio - economice realizate pentru fundamentarea dezvoltării regionale în următoarea perioadă de programare.

Documentul consultativ pentru elaborarea Acordului de parteneriat 2014-2020

REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare al Comitetului Consultativ privind Dezvoltarea Regională

Reuniunea Comitetului Consultativ privind Dezvoltarea Regională, 16 august 2012

Reuniunea Comitetului Consultativ privind Dezvoltarea Regională, 10 octombrie 2012

Reuniunea Comitetului Consultativ privind Dezvoltarea Regională, 11 iulie 2013

 

Click aici pentru contact

 


Copyright © 2024 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.